789 478 089 | (+48) 94 314 23 46 owbartek@owbartek.pl

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  • Administratorem danych osobowych jest OŚRODEK WCZASOWY “BARTEK” JAN KRAWCZYK 76-160 DARŁOWO UL. PIASTOWSKA 1 , NIP: 669-180-08-28. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty mailowej: owbartek@owbartek.pl.
  • Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania z usług turystycznych
  • Administrator udostępni dane osobowe osób, których dane dotyczą, wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji usług
  • Podane przeze mnie dane będą przechowywane przez okres 3 lat. Po tym czasie dane te zostaną usunięte przez Administratora albo zostaną zanonimizowane.

Mam prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, które mnie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych,
  • przenoszenia danych na zasadach i warunkach określonych w obowiązujących przepisach,
  • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymania oferty handlowej w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres e-mail Administratora: owbartek@owbartek.pl.
  • skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

789 478 089 | (+48) 94 314 23 46 owbartek@owbartek.pl